Onderdelen op alfabetische volgorde geplaatst. (placed in alphabetical order)

cil+kop racing citta/si 43mm-p10 polini 140.0133/10r

cil+kop racing citta/si 43mm-p12 polini 140.0133/r

cilinder + zuiger ciao/citta/si 43mm DMP